Tachmonite

=Hach'monite, a name given to Jashobeam (2 Sam. 23:8; compare 1
Chr. 11:11).